خدمات

خدمات مشاوره ای

  • تجزیه و تحلیل بازار های داخلی و خارجی و پیش بینی روند بازار و توسعه راه حلهای سازمانی جهت انطباق پذیری و توسعه

– ساختار و تجزیه و تحلیل تقاضا بصورت مستمر، لازمه هر سازمان به ویژه سازمان های نفتی بعلت بی ثباتی بازار نفت در چند دهه اخیر می باشد.

بخشی از خدمات این سازمان جهت آگاه سازی سازمان های نفتی در قبال چالش های پیش رو و ارائه راه حل های مناسب جهت نگهداری و توسعه با استفاده از سیاستهای انبساطی و انقباضی می باشد.

  • تجزیه و تحلیل ریسک و مدیریت بحران

– سازمان های نفتی بعلت طبیعت خاص و چالشهای اقتصادی و سیاسی احاطه شده این صنعت بیش از هر سازمان دیگر نیاز به مدیریت ریسک و بحران درون و برون سازمانی دارند.

آماده سازی سازمان ها در این رابطه امری حیاتی جهت رشد مستمر و جلوگیری از هر گونه نابسامانی و فروپاشی می باشد.

  • تجزیه و تحلیل مقایسه ای (Benchmarking Reports)

– تحلیل شکاف (Gap Analysis) با انجام تحلیل مقایسه ای با بهترین الگوهای موجود داخلی و خارجی میسر می باشد.

در این تحلیل راهکارهای اجرایی جهت رسیدن از وضعیت موجود (As-Is) به وضعیت مطلوب (To-Be)ارایه می گردد.

  • تجزیه و تحلیل رقابتی (Competitive Reports)

– شناسایی صحیح رقبای داخلی و خارجی یک امر مهم در نگهداری وضعیت جاری و توسعه برنامه های آتی سازمان ها به ویژه سازمان های نفتی به علت ریسک ها و تهدید های ویژه این بازار خاص می باشد.

از این رو داشتن گزارشات لازمه امری حیاتی می باشد.

  • ارایه برنامه های امکان سنجی و تجاری (Feasibility & Business Plan)

– این شرکت قادر به ارایه برنامه های امکان سنجی و تجاری با استفاده از نیروهای متخصص خود در راستای برنامه های توسعه سازمانی، محصولات جدید، معرفی و ورود به بازار می باشد.

  • ارایه برنامه های آموزشی

– هدف از ارایه خدمات آموزشی ایجاد سازمان های دانش محور و بروزرسانی با تکنولوژی ها و روش های برتر اجرایی می باشد. با استفاده از کارشناسان متخصص داخلی و خارجی خدمات کیفی آموزشی در راستای نیاز ها و نیازسنجی سازمان مشتری صورت می گیرد.

  • جذب سرمایه گذاری خارجی

– روشهای تامین مالی پروژه از جمله روشهای مطمئن در جذب سرمایه بخش خصوصی می باشند که در این راستا روشهای مختلف از جملهB.O.T (قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) ، سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture) ، خطوط اعتباری (Credit Line) امکان پذیر می باشد.

خدمات ارائه کالا و تکنولوژی

– این شرکت در راستای توسعه اهداف ملی در دوران تحریم، از طریق دفاتر داخل و خارج از کشور موفق به برقراری ارتباطات منسجم و پایدار با شرکتهای بین المللی و معتبر Camfil ،Jet-Lube، Sandvik Kanthal، Armstrong و AAF International جهت تهیه کالاهای مورد نیاز شرکت های پیمانکاری شده است. تهیه کالاهای مورد نیاز و ارائه خدمات لازم تحت قالب یک راه حل جامع (One Total Solution) به کارفرمایان ارائه می گردد.

ارائه خدمات EPC

– بر اساس نیازهای پروژه این شرکت قادر به ارائه خدمات EPC از طریق مشاورین و شریک های داخلی و خارجی با در نظر گرفتن کلیه ریسک های اجرایی و برگشت سرمایه بر پایه سیاست های برد / برد می باشد.

عملیات تعمیر و نگهداری

– این شرکت از ابتدا با شرکای خارجی ، تولید کننده و اجرایی (EPC) خود سیاستی را اتخاذ کرده که خدمات پس از فروش آموزشی و تعمیر و نگهداری، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، بطوریکه کلاس های آموزشی ، نصب و تعمیر ونگهداری دوره ای، به کارفرمایان ارائه می گردد.