ساختار واحدها

ساختار واحدها

معماری و ساختار سازمانی این شرکت بر اساس مدیریت شراکتی در راستای ایجاد همفکری سازمانی و تصمیم گیری صحیح در کوتاه ترین زمان می باشد تا هم پوشانی لازم جهت تسریع فرایند های عملیاتی واحد ها را میسرسازد . پویایی و انعطاف پذیری معماری مجموعه به همراه سیاست های سازمانی همواره به انطباق پذیری این شرکت با شرایط و نیاز های مشتریان و اوضاع اقتصادی کشور کمک نموده است.

برخی از اهداف ساختاری این سازمان به شرح زیر می باشد:

  • یکپارچه سازی فرایندهای سازمانی و ایجاد مجموعه فرایندگرا و دانش محور
  • هماهنگی بین واحدها به منظور یکپارچه کردن تصمیم گیریها
  • آموزش واحدها برای نزدیک کردن نظرات مطابق با نیاز
  • برگزاری جلسات مشترک به منظور نزدیک کردن نظرات هر واحد و رسیدن به زبان مشترک.
  • اجراء مدیریت ریسک و بحران در کلیه سطوح سازمانی
  • پیاده سازی سیستم مدیریت دانش به منظور حفظ دانش اکتسابی مربوط به کارکنان و زنجیره سازمان.

واحد “تحقیق و توسعه” از واحد های حیاتی این شرکت می باشد. شرح وظیفه این واحد شامل تحقیقات میدانی بازارهای داخلی و مطالعات در ارتباط با تکنولوژیهای بروز جهان و تعامل با لایه های مدیریتی و بازاریابی و فروش بمنظور ارایه راه حلهای علمی و عملی برای مشتریان می باشد. این واحد متشکل از مشاورین متخصص در زمینه نفت، گاز و تحلیل سیستمها و خطوط تولید پالایشگاهی است.
واحد “سرمایه گذاری پروژه” که زیر مجموعه بخش مالی می باشد و در تعامل با بخش های تحقیق و توسعه وظیفه اخذ تصمیمات مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری را دارد.