چشم انداز

شرکت پترو تابان به منظور احقاق اهداف بلند مدت خود، خط مشی های عمومی زیر را دنبال می نماید:

ارائه خدمات فنی مهندسی و تامین تجهیزات کیفی به صورت اقتصادی با توجه به نیاز های جاری و آتی شرکت کارفرما در راستای اهداف بلند مدت آن سازمان شامل:

  • ارائه راه حل های نوین جهت پیشبرد اهداف مشتریان و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران به شیوه ای اخلاقی و پایدار
  • توسعه روابط موثر و بلند مدت و تعهد به حفظ منافع کلیه ذینفعان پروژه اعم از کارفرما، پیمانکار، تامین کننده، توزیع کننده و کلیه دست اندرکاران پروژه
  • انتقال تکنولوژی و روش های اجرایی برتر جهت بهبود صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران و تولیدات ملی
  • انتقال تکنولوژی و روش های اجرایی برتر جهت بهبود صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران و تولیدات ملی
  • ” خدمات پایدار” کیفی با حداقل تاثیر بر محیط زیست با توجه به ماهیت و نیازمندی پروژه و درنظر گرفتن کمترین سوء تاثیر بر اکوسیستم. این شرکت در راستای ارائه خدمات بلند مدت خود و احترام به اصل ۵۰ قانون اساسي جمهوری اسلامي مبنی بر حفاظت از محیط زیست و ممنوعیت تخریب‏ غیر قابل‏ جبران آن همواره گام برداشته است.
  • محقق ساختن مسئولیت اجتماعی شرکت ( Corporate Social Responsibility)
  • نهادینه ساختن خدمات پیوسته همگام با ترویج اقتصاد سبز با نگاه به بهره ‌وری انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان وظیفه اصلی شرکت و ایجاد همگرایی لازم و اطلاع رسانی زیست محیطی مرتبط در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی جهت به وقوع پیوستن این مهم